Zapisz swoje dziecko

Dokumenty

REKRUTACJA
DO KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KAZIMIERZA W GDAŃSKU

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do szkoły wypełniają i przesyłają formularz zgłoszeniowy – aktywny link na stronie internetowej szkoły „zapisz swoje dziecko”.

Po przesłaniu formularza pracownik sekretariatu potwierdza przyjecie zgłoszenia i umawia spotkanie rodziców i dziecka z dyrektorem szkoły.

Po podjęciu pozytywnej decyzji przez dyrektora szkoły o przyjęciu dziecka rodzice dostarczają poniżej wymienione dokumenty (należy je złożyć osobiście w sekretariacie szkoły).

 1. Formularz zgłoszenia dziecka do szkoły
 2. Jedno podpisane zdjęcie legitymacyjne
 3. Kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka
 1. Formularz zgłoszenia dziecka do szkoły
 2. Dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne
 3. Kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka
 4. Wynik badania z Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności dziecka w Gdańsku ul. Kołobrzeska (jeśli takie badanie zostało przeprowadzone, dotyczy dzieci 7 letnich)
 5. Zaświadczenie o przebytym rocznym przygotowaniu przedszkolnym dziecka
 1. Formularz zgłoszenia dziecka do szkoły
 2. Kserokopia ostatniego świadectwo szkolnego
 3. Poświadczony przez szkołę wypis wszystkich ocen z I i/lub II półrocza (dotyczy uczniów przyjętych do szkoły w czasie trwania roku szkolnego)
 4. Inne dokumenty ucznia świadczące o jego sukcesach ( np. udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach)
 5. Dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne
 6. Kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka
 7. Karta zdrowia dziecka
 8. Opinia lub Orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (jeśli przeprowadzone zostało badanie)
 9. Zawiadomienie o przekazaniu ucznia (druk dostępny w sekretarce szkoły)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem pod nr telefonu (058)  556 93 35

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
97 0.18452405929565